ARCHIE Camellia white

4.7.2015

MVP Veľká Ida

Tr.dorast

VN1

Váczi-Balogh

13.9.2015

ŠV BKS Varín

Tr.mladých

V1, JrCC

Kuriata

19.3.2016

KV BKS Sv. Jur

Tr.mladých

V2

Risdan

20.3.2016

ŠKV BKS Sv. Jur

Tr.mladých

V3

Havelka